Toimintaperiaatteet ja laatupolitiikka

Toimintaperiaatteet ja laatupolitiikka

Eurofins Expert Services Oy on arvioinut LED-House Oy:n johtamisjärjestelmän ja todennut sen täyttävän standardin ISO 9001:2105 vaatimukset. Tämä sertifikaatti kattaa sähkö- ja automaatioasennukset.

TUKESIN sivuilta voit tarkistaa, että yrityksellämme on tarvittavat säädösten mukaiset oikeudet tehdä sähköalan töitä. Katso tarkemmat tiedot täältä >>

LED-House Oy on suomalainen yritys, joka käyttää kotimaista työvoimaa. Yrityksemme palveluksessa olevilla ammattilaisilla on korkea työmoraali ja halu menestyä alalla. Koko henkilöstömme kykenee itsenäiseen työskentelyyn, ovat oma-aloitteisia ja ottavat vastuun työstään. Meillä on myös laaja yhteistyö- ja alihankintaverkosto. Tavoitteenamme on jatkuva toiminnan parantaminen sekä toiminnan koon kasvattaminen, jotta voisimme palvella tilaajiamme aina vain paremmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Olemme erittäin tarkkoja rekrytoinnissa sekä alihankkijoiden valinnassa, koska haluamme myydä tilaajillemme sellaista, jota itse ostaisimme. Meille laatu ja tilaajapalvelu sekä sitä kautta tilaajatyytyväisyys ovat ykkösasiat. Tilaajasuhteen aktiivinen ylläpito myös toteutuksen jälkeen on meille tärkeää. Noudatamme tilaajan kanssa solmittuja sopimuksia, lakeja, asetuksia ja muita viranomaisvaatimuksia. Noudatamme myös toiminnassamme sähkö- ja konealan standardeja.

Huomioimme toiminnassamme ympäristöasiat lajittelemalla jätteet oikein ja toimimalla kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tilaajien tiloissa noudatamme tilaajavaatimuksia ja pyrimme tuottamaan vähemmästä raaka-aineesta enemmän.

Työturvallisuudessa tavoitteemme on 0 tapaturmaa. Pidämme laitteet kunnossa, käytämme asianmukaisia suojavälineitä ja noudatamme alan lakeja ja standardeja sekä omia työohjeitamme. Siisteys ja järjestys luovat perustan tehokkaalle ja turvalliselle toiminnalle.